2018 – 2019

LISTY PRO DOMOV SENIORŮ


V parku děti sbíraly listy  a odnesly je do Centra s pečovatelskou službou, kde budou použity na výrobu obrázků.