Aktuálně

Informace k zápisu do MŠ


Zápis do všech mateřských škol v Letovicích se koná v úterý 7. 5. 2019 v době od 8:00 do 15:30 hod. v každé mateřské škole.

V MŠ Komenského bude zápis probíhat v kanceláři ředitelky a ve sborovně MŠ – obojí se nachází v 1. patře budovy, vchod Motýlci.

Rodiče se  k zápisu dostaví se svými dětmi. Připraví si rodný list /kopii/ dítěte, potvrzení o trvalém pobytu a vyplněnou Žádost o přijetí (ke stažení na webových stránkách MŠ). Formulář žádosti si také mohou vyzvednout ve dnech 23. -26. 4. 2019 ve všech třídách MŠ Komenského.

Během zápisu bude otevřena motýlková třída.

Výsledek přijímacího řízení bude vyvěšen dne 4. 6. 2019 od 8:00 hod. na webových stránkách MŠ a na dveřích motýlkové třídy.

Předávání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude probíhat dne 5. 6. 2019 od 10:00 hod. do 12:00 hod. ve sborovně MŠ – 1. patro, vchod Motýlci.