Aktuálně

Informace k vydaným Žádostem o ošetřovné


Na četné dotazy z řad rodičů týkajících se data na elektronicky rozeslané nebo v MŠ předané Žádosti a po dotazu na OSSZ v Blansku uvádíme, že datum faktického uzavření MŠ ke 20. 3. 2020 nemá na začátek ošetřovného vliv.
Rodič, který bude o ošetřovné žádat, uvede v oddílu B datum, od kterého ošetřovné požaduje – např. o ošetřovné žádám od 26. 3. 2020.
Rodiče, kteří jsou OSVČ si v oddíle Záznamy zaměstnavatele provedou zápis sami sobě.
O případných změnách budeme neprodleně informovat.