Aktuálně

Informace k úplatě za předškolní vzdělávání za období od 1. 3. do 31. 8. 2020


 

Ředitelka Mateřské školy Letovice, Komenského 671/11, okres Blansko, příspěvková organizace stanovuje úplatu za předškolní vzdělávání (školné) v období od března 2020 do srpna 2020 takto:

BŘEZEN 2020 – poměrná část – 318 Kč (MŠ uzavřena od 20. 3. 2020)

DUBEN 2020 – NEPLATÍ SE (MŠ uzavřena)

KVĚTEN 2020 – poměrná část – 132 Kč (MŠ uzavřena do 22. 5. 2020)

ČERVEN 2020 – 500 Kč (provoz obnoven)

ČERVENEC 2020 – platí se poměrná část za děti přihlášené na prázdninový provoz – bude hrazena v hotovosti v MŠ v červnu 2020

MŠ Třebětínská – 160 Kč pouze pro přihlášené děti

MŠ Komenského – 227 Kč pouze pro přihlášené děti

SRPEN 2020 – platí se poměrná část za děti přihlášené na prázdninový provoz – bude hrazena v hotovosti v MŠ v červnu 2020

MŠ Čapkova – 239 Kč pouze pro přihlášené děti

Děti, které v červenci a srpnu MŠ nenavštěvují, jsou od úplaty za předškolní vzdělávání (školné) osvobozeny.

Doporučuji rodičům, kteří nepřihlásí svoje dítě k prázdninové docházce na žádnou z mateřských škol, aby na červenec a srpen pozastavili platby za úplatu (školné) 500 Kč a stravné 700 Kč.

Připomínám, že rodiče dětí s povinným předškolním vzděláváním jsou od úplaty za předškolní vzdělávání osvobozeni, vztahuje se i na děti s odkladem školní docházky.

Veškeré přeplatky za úplatu předškolního vzdělávání (školné) a za stravné budou vráceny v rámci vyúčtování úplaty (školného) a stravného v září 2020.