Aktuálně

Informace k provozu od 25. 5. do 30. 6. 2020


 • Provoz bude probíhat ve všech třídách jako obvykle.
 • Rodiče přinesou vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění – bylo rozesláno všem zákonným zástupcům společně s dotazníkem na jejich emailovou adresu. Bez něj nebude dítě do MŠ přijato.
 • Po příchodu do šatny použijte dezinfekci.
 • Do šatny s dítětem vstupuje a dítě vyzvedává pouze jedna osoba.
 • V šatně se vždy zdržujte pouze po nezbytně dlouhou dobu a dodržujte rozestupy2 m.
 • Pokud nelze udržet rozestupy 2 m, počkejte prosím venku nebo na schodišti, dokud se prostor šatny neuvolní.
 • Rodiče dohlédnou, aby si děti před vstupem do třídy umyly ruce.
 • Školní zahrada v tomto období slouží pouze pro přihlášené děti z MŠ Komenského v rámci prodlouženého pobytu venku, pro veřejnost zůstává nadále uzavřena. Nepobývejte prosím s dítětem po jeho vyzvednutí na školní zahradě!
 • Děti si do MŠ přinesou 1 roušku v uzavřeném sáčku pro případ, že by v MŠ projevovalo známky infekčního onemocnění. Roušku použije do příchodu rodičů.
 • Děti budou potřebovat dostatek vhodného oblečení pro pobyt na školní zahraděpro teplé i chladnější počasí.
 • Je zakázáno do MŠ přinášet jakékoliv věci z domova (hračky, plyšáky apod.)
 • Třídy budou až do konce školního roku odděleny a to i během pobytu na školní zahradě.
 • Vycházky mimo areál MŠ nejsou povoleny.
 • Všechny plánované akce jsou do 30. 6. 2020 zrušeny.