Aktuálně

Informace k platbám


 Od školního roku 2017/2018 dochází ke změně v platbách za stravné a úplatu za předškolní vzdělávání.

Záloha za stravné se od 4. 9. 2017 zvyšuje z 550,- Kč (tato částka byla ještě uvedena na přihlášce ke stravování) na 600,- Kč za kalendářní měsíc. Vzhledem ke zvyšujícím se cenám potravin a snaze udržet kvalitu stravování byla zvýšena cena celodenního stravování pro děti do 6 let z 29,-Kč na 32,- Kč, pro děti 6 – 7 let a více na 34,- Kč.

Vzhledem k navýšení neinvestičních nákladů na dítě se od 4. 9. 2017 zvyšuje úplata za předškolní vzdělávání (školné)

z 450,- Kč na 500,-Kč za kalendářní měsíc.

Děti s povinnou předškolní docházkou (tj. předškoláci včetně dětí s OŠD)jsou od úplaty osvobozeny.