Aktuálně

Dotazníkové šetření


Vážení rodiče,

prosíme vás o spolupráci a účast na dotazníkovém šetření, které proběhne obvyklou formou v každé třídě MŠ. Paní učitelky vám rozdají krátké dotazníky týkající se vaší spokojenosti s předškolním vzděláváním v naší mateřské škole. Dotazníky po vyplnění vhodíte do krabic umístěných v šatnách. S výsledky dotazníkového šetření budete seznámeni do konce školního roku 2018/2019 a budou součástí autoevaluační a výroční zprávy.

Dotazníky obdržíte v pátek 14. 6.2019. Odevzdejte je prosím nejpozději v pondělí 24. 6. 2019, abychom je mohli včas zpracovat.

Děkujeme za pochopení.