Aktuálně

Dokumenty k vyplnění


Vážení rodiče,

prosím, vyplňte Dotazník pro rodiče před znovuotevřením školy a zašlete na emailovou adresu MŠ Komenského info@msletovice.cz nejpozději do 15. 5. 2020.

V dotazníku stačí vyplnit svoje jméno, není třeba posílat scan s vlastnoručním podpisem.

Pokud přivedete svoje dítě do MŠ po obnovení provozu od 25. 5. 2020, odevzdáte třídní učitelce při příchodu vyplněné a podepsané Čestné prohlášení.

 

DOTAZNÍK PRO RODIČE

Čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění

 

Děkuji za pochopení.

Eva Pařilová

Ředitelka MŠ