2019 – 2020

DĚTSKÝ ÚSMĚV


V naší MŠ se předškoláci účastní projektu „Dětský úsměv“. Více informací o projektu naleznete na www.detskyusmev.org  J&V