2019 – 2020

CVIČÍME JÓGU


Jógu cvičíme podle materiálů a CD Lali cvičí jógu, které ze semináře přinesla do školky paní učitelka Hrdová. Navázali jsme na její lekce, cvičíme 1x za 14 dní v ranních činnostech cca 30 minut a po zvládnutí základní řady jednoduchých cviků přijdou na řadu i složitější. RK